600 338 854
ul. Brzezińska 8a
44-203 Rybnik

Realizacje:

Zrealizowane
projekty

 • Projekt remontu ul. Nowej w Jankowicach
 • Projekt budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Dolna Wieś w Pilchowicach i ul. Karola Miarki w Wilczy
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka i ul. Dolna Wieś w Pilchowicach - Etap I , Etap II, Etap III - z firmą OLBARK Arkadiusz Olborski
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko-Kłobuck
 • Przebudowa ul. Raciborskiej w Gorzycach i Bełsznicy - Powiat Wodzisławski
 • Projekt przebudowy bocznej drogi od ul. Wolności w Ćwiklicach
 • PFU przebudowy ul. Górnośląskiej wraz z budową kanalizacji w Toszku - ZDP Gliwice
 • Projekt przebudowy ul. Bogedaina w Pszczynie
 • Wykonawstwo - Przebudowa ul. Sobieskiego w Czernicy

Pracujemy nad

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Bełsznicy)
 • Budowa chodników w powiecie gliwickim - 4 zadania
 • Przebudowy dróg w powiecie kłobuckim - 6 zadań projektowych
 • Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 932 (ul. Wyzwolenia) z ul. Cmentarną w Marklowicach
 • Przebudowy dróg gminnych w Gminie Gorzyce - 3 zadania