600 338 854
ul. Brzezińska 8a
44-203 Rybnik

Realizacje:

Zrealizowane
projekty

 • Projekt remontu ul. Nowej w Jankowicach
 • Projekt budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Dolna Wieś w Pilchowicach i ul. Karola Miarki w Wilczy
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka i ul. Dolna Wieś w Pilchowicach - Etap I , Etap II, Etap III - z firmą OLBARK Arkadiusz Olborski
 • Przebudowa dróg gminnych ul. Dworcowej, ul. Cystersów, ul. Powstańców Śląskich, ul. Lipowej w Stanicy
 • Wykonanie PFU dla zadania Przebudowa ul. Dworcowej w Pilchowicach
 • Projekt przebudowy bocznej drogi od ul. Kombatantów w Ćwiklicach
 • Projekt przebudowy bocznej drogi od ul. Wolności w Ćwiklicach
 • PFU przebudowy ul. Górnośląskiej wraz z budową kanalizacji w Toszku - ZDP Gliwice
 • Projekt przebudowy ul. Bogedaina w Pszczynie
 • Wykonawstwo - Przebudowa ul. Sobieskiego w Czernicy

Pracujemy nad

 • Projekt drogowy przy projekcie Domu Pomocy Społecznej w Połomi
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Bełsznicy)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków-Zwierzyniec III
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko-Kłobuck
 • Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 932 (ul. Wyzwolenia) z ul. Cmentarną w Marklowicach
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bogdanowicach