600 338 854
ul. Brzezińska 8a
44-203 Rybnik

Dobry projekt to mniejsze koszty

Zaangażowanie które wkładamy w swoją pracę pozwala realizować dokumentację na podstawie której wykonawca przeprowadzi przedsięwzięcie budowlane sprawnie i bezproblemowo. Świadczymy nadzór autorski na każdym etapie realizacji inwestycji.

O Certigos

Pierwotnie firma CERTIGOS nastawiona była głównie na wykonywanie dokumentacji kosztorysowych obiektów na szkodach górniczych. Aktualnie naszą podstawową działalnością jest wykonywanie dokumentacji projektowych w zakresie budowy dróg oraz kanalizacji, wraz z usługami geodezyjnymi.

Nasze specjalizacje

Firma CERTIGOS ukierunkowana jest przede wszystkim na współpracę z podmiotami samorządowymi oraz klientami biznesowymi z wyłączeniem sektora osób prywatnych. Zapewniamy fachową konsultację przed skorzystaniem z naszych usług. 

 

 • Kosztorysowanie
  robót
  budowlanych
 • Projekty
  i budownictwo
  drogowe
 • Projekty
  kanalizacji
 • Usługi
  geodezyjne
 • Wykonastwo

Zrealizowane
projekty

 • Projekt remontu ul. Nowej w Jankowicach
 • Projekt budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Dolna Wieś w Pilchowicach i ul. Karola Miarki w Wilczy
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka i ul. Dolna Wieś w Pilchowicach - Etap I , Etap II, Etap III - z firmą OLBARK Arkadiusz Olborski
 • Przebudowa dróg gminnych ul. Dworcowej, ul. Cystersów, ul. Powstańców Śląskich, ul. Lipowej w Stanicy
 • Wykonanie PFU dla zadania Przebudowa ul. Dworcowej w Pilchowicach
 • Projekt przebudowy bocznej drogi od ul. Kombatantów w Ćwiklicach
 • Projekt przebudowy bocznej drogi od ul. Wolności w Ćwiklicach
 • PFU przebudowy ul. Górnośląskiej wraz z budową kanalizacji w Toszku - ZDP Gliwice
 • Projekt przebudowy ul. Bogedaina w Pszczynie
 • Wykonawstwo - Przebudowa ul. Sobieskiego w Czernicy

Pracujemy nad

 • Mapy do celów projektowych na terenie powiatu bielskiego
 • "Projekt przebudowy ul. Asnyka w Czechowicach - Dziedzicach". ZRID
 • Przebudowa bocznej odnogi ul. Wyzwolenia w Wiśle - ZRID
 • Dokumentacja przebudowy ul. Ks. Cebuli, Górniczej i Kard. Hlonda w Lublińcu wraz z budową oświetlenia - ZRID
 • Projekt drogowy przy projekcie Domu Pomocy Społecznej w Połomi
 • Projekt budowy chodnika w Gołkowicach do gr. Jastrzębia Zdrój
 • Projekt remontu ul. Nowej w Jankowicach - etap 2
 • Projekt budowy chodnika wraz z kanalizacją w Sierotach gm. Wielowieś
 • Projekt przebudowy - Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice (km 0+000 do k 4+400)