600 338 854
ul. Brzezińska 8a
44-203 Rybnik

Dobry projekt to mniejsze koszty

Zaangażowanie które wkładamy w swoją pracę pozwala realizować dokumentację na podstawie której wykonawca przeprowadzi przedsięwzięcie budowlane sprawnie i bezproblemowo. Świadczymy nadzór autorski na każdym etapie realizacji inwestycji.

O Certigos

Pierwotnie firma CERTIGOS nastawiona była głównie na wykonywanie dokumentacji kosztorysowych obiektów na szkodach górniczych. Aktualnie naszą podstawową działalnością jest wykonywanie dokumentacji projektowych w zakresie budowy dróg oraz kanalizacji, wraz z usługami geodezyjnymi.

Nasze specjalizacje

Firma CERTIGOS ukierunkowana jest przede wszystkim na współpracę z podmiotami samorządowymi oraz klientami biznesowymi z wyłączeniem sektora osób prywatnych. Zapewniamy fachową konsultację przed skorzystaniem z naszych usług. 

 

 • Kosztorysowanie
  robót
  budowlanych
 • Projekty
  i budownictwo
  drogowe
 • Projekty
  kanalizacji
 • Usługi
  geodezyjne
 • Wykonastwo

Zrealizowane
projekty

 • Projekt remontu ul. Nowej w Jankowicach
 • Projekt budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Dolna Wieś w Pilchowicach i ul. Karola Miarki w Wilczy
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka i ul. Dolna Wieś w Pilchowicach - Etap I , Etap II, Etap III - z firmą OLBARK Arkadiusz Olborski
 • Przebudowa dróg gminnych ul. Dworcowej, ul. Cystersów, ul. Powstańców Śląskich, ul. Lipowej w Stanicy
 • Wykonanie PFU dla zadania Przebudowa ul. Dworcowej w Pilchowicach
 • Projekt przebudowy bocznej drogi od ul. Kombatantów w Ćwiklicach
 • Projekt przebudowy bocznej drogi od ul. Wolności w Ćwiklicach
 • PFU przebudowy ul. Górnośląskiej wraz z budową kanalizacji w Toszku - ZDP Gliwice
 • Projekt przebudowy ul. Bogedaina w Pszczynie
 • Wykonawstwo - Przebudowa ul. Sobieskiego w Czernicy

Pracujemy nad

 • Projekt drogowy przy projekcie Domu Pomocy Społecznej w Połomi
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Bełsznicy)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków-Zwierzyniec III
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko-Kłobuck
 • Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 932 (ul. Wyzwolenia) z ul. Cmentarną w Marklowicach
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bogdanowicach